Bildgalleri

På Bruksteaterns Picasa-galleri kan du se bilder från så gott som alla pjäser i Bruksteaterns historia, och aktuella fotografier. 

Genom åren har många fotograferat Bruksteaterns övningar, föreställningar och tillställningar. Tyvärr är det över en period på 30 år svårt att hålla reda på vem som sist och slutligen tog vilken bild, varför vi valt att inte sätta ut namn på fotografen på de äldre bilderna i galleriet.

Säkert är ändå att under de senaste 20 åren har åtminstone Janne Wass, Kirsti och Janne Fagerström, Anders Holmström, Susanne Blomqvist och Kristina Hakola-Wass fotograferat flitigt och vi tackart för att de upplåtit sina bilder för Bruksteatern att använda.

Vissa av pjäserna är ganska bristfälligt dokumenterade på sidan, dels finns en del bilder fortfarande i pappersformat i Bruksteaterns arkiv och vi försöker då dem digitaliserade, dels har vissa pjäser helt enkelt dokumenterats dåligt. Bruksteatern tar gärna emot bilder (helst elektroniskt). Speciellt bilder från Bocken i paradiset, Asken Yggdrasil och uppsättningar efter år 2005 tas emot med tacksamhet.